-- Website je u fazi izrade --


Adresa prijema službene pošte: Poštanski fah br. 190, 81000 Podgorica;

Email adresa:

Kontakt telefon: +382 66 145 845.